Nyheter
forside > Nyheter
topp
- Hjem
- Nyheter
- Klasseinndeling
- Kamparenaer
- Kampreglement
- Resultater
- Kampoppsett
- Overnatting
- Måltider
- Transport
- Kveldsarrangement
- Oversiktskart
- Ofte stilte spørsmål
- Kontakt
- Linker
bunn
Velkomen til Sommarland Cup 2016 !

Nå er det aller meste klart for ei flott cuphelg i Bø 3-5 juni! Vi ser fram til å ta imot 216 lag med ivrige guttar og jenter samt mange spente foreldre, søsken m.fl

Innsjekking av laget

Alle lag må sjekke inn! Det er vår kontroll på at laget er på plass og møter opp på cupen. Innsjekking skjer i Gullbring Kulturanlegg frå kl. 17:00 til 23:00 fredag 3.juni. For at det skal gå så effektivt som muleg, ber vi om at berre lagleiar/trenar møter opp inne i lokalet. Cupen har sett opp eigne skilt i Bø sentrum til Gullbring samt til sentrale overnattingsstader. 

Spelarliste skal leverast på innsjekkinga. Vi ber om at denne er fyllt ut på førehand. Bruk dette skjema eller eit tilsvarande skjema med samme informasjon. 

På innsjekking får laget tildelt overnattingstad (dei som har A-kort). Det blir også delt ut ei lagleiarmappe for kvart lag. Lagleiarmappa inneheld m.a.:

Lagleiarmøte – fredag 22:00 i Gullbring

Vi ber om at alle lag møter på dette. Vi tek ikkje ansvar for at informasjon til lag ikkje kjem fram dersom ein ikkje er representert på lagleiarmøte så sant dette ikkje er avtalt på førehand.

Kampoppsett / Resultatservice

Kampoppsettet er nå lagt ut. Kampoppsettet blir også slått opp på veggtavle i Gullbring (innsjekking). Resultat fra kampane blir fortløpande lagt ut på våre nettsider, jf menyen. Forklaring til banekode finn du under "Kamparena" i menyen til venstre. 

Bruk bussane våre!

Vi oppmodar laga til å bruke busstransporten som er satt opp. Det går 3 bussar pr time t/r gjennom heile helga og desse er gratis for alle våre deltakarar. Særleg gjeld dette dei som skal til Sandvoll, vår hovudarena, der det er flest banar og mest aktivitet. Vi veit av erfaring at det kan bli vanskeleg å finne parkering her. Så derfor: Bruk bussen! 

T-skjorte

Deltakerpremie er T-skjorter til spelarane. Desse blir delt ut samla til laget på Sandvoll etter siste kamp på sundag. Også søsken/barn som følger laget og som har B-kort kan få T-skjorte. Vi prioriterer spelarane, andre får så lenge lageret rekk. 

B-kort til foreldre og søsken

Mange av laga har kjøpt B-kort til foreldre og andre som overnattar på campingplassar o.l. Desse vil ligge saman med deltakarkorta til laget som hentast på innsjekkinga. B-kortet inkluderer fri adgang til både Bø Sommarland (begge dagar) og Sluserock (kveldsarrangement laurdag), samt T-skjorte (størrelse S, M. L) til barn/søsken så lenge lageret rekk.

Pga at Sluserock nå er utsolgt er det eit begrensa antal B-kort med Sluserock-adgang vi kan selge til andre enn våre spelarar/lagleiarar. Og på innsjekking nå i kveld, fredag 3.juni, har vi allereie nådd det taket. Vi kan derfor ikkje lenger selge fleire B-kort. 

Men vi tilbyr separate billettar til Bø Sommarland (2-dagars billett) for kr. 350. Desse er å få kjøpt på innsjekkinga fredag eller på kamparenaene Sandvoll og Telemarkshallen laurdag. Ved Telemarkshallen er det inngang til Bø Sommarland.

Kontakt med cup-leiinga

All kontakt med cup-leiinga under cupen må gå gjennom banesekretariata.

Med ønske om ei fin cuphelgj!

Turneringsleiinga Sommarland Cup